Kamp Başvurusu

Lütfen e-postanızı girin, böylece sizi geri dönüş sağlayabiliriz. / Please enter your email, so we can follow up with you.
Türkçeden Farklı yabancı dil biliyorsanız belirtin. / Different languages you know other than Turkish.
FİTLUX PROJECT programına katılmama ve fiziksel aktiviteme engel olacak herhangi bir sağlık problemim olmadığını, kamp içerisinde aldığım eğitimi, eğitim sonunda bir başkasına uygulamayacağımı, otel içerisinde daha önceden belirlenmiş kurallara uyacağımı, tüm iptal ve değişiklikler için en az 30 gün önceden haber vereceğimi kabul ediyorum.